Specjalistyczna Praktyka Lekarska
dr n .med Adrian Kostulski

specjalista psychiatra

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

(...) Dyplom lekarski Akademii Medycznej w Łodzi uzyskałem w 2002 roku. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, otworzyłem specjalizację z psychiatrii - pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Agnieszki Gmitrowicz oraz rozpocząłem studia doktoranckie przy Klinice Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt: "Różnice w zakresie rodzinnego występowania otyłości i cukrzycy, otyłości/nadwagi w dzieciństwie, masy ciała przed leczeniem, wysiłku fizycznego, wyników w skali CGI oraz stężeń wybranych regulatorów łaknienia pomiędzy osobami z istotnym przyrostem i bez zmian masy ciała po 8 tygodniach leczenia neuroleptykiem." uzyskałem - z wyróżnieniem - stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2007 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim była Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska.

Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskałem w 2009 roku.

Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskałem w 2014 roku.

Od 2004 do 2015 roku byłem zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, gdzie pracowalem jako starszy asystent na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej oraz w Izbie Przyjęć Klinik Psychiatrycznych. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych. Jestem autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

“Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci". - Antoni Kępiński

Oferuję pomoc lekarską w ramach konsultacji i/lub terapii indywidualnej w przypadku:

 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - ADHD
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń depresyjnych
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń adaptacyjnych oraz związanych ze stresem (PTSD)
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • schizofrenii
 • zaburzeń schizoafektywnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń somatyzacyjnych
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń lękowych, fobii
 • zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych
 • Leczenie dzieci

  Oprócz specjalizacji z psychiatrii posiadam również specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie w Polsce jest około 220 osób mających tytuł specjalisty w tej dziedzinie (dane niepełne, niektórzy specjaliści są na emeryturze i pracują w ograniczonym wymiarze godzin ) co niestety nie odzwierciedla rzeczywistego zapotrzebowania na porady tego typu. Wg danych z UEMS dla poszczególnych państw EU - liczba osób 20 rż, przypadająca na jednego psychiatrę dzieci i młodzieży w Polsce wynosi: 1/38.900 (dla porównania we: Francji - 1/7500, Szwajcarii - 1/3217, Finlandii - 1/3240) i stawia Polskę na jednym z ostatnich miejsce w Europie.
  Psychiatria dziecięca to trudna dziedzina, w której niezmiernie ważne jest nawiązanie więzi terapeutycznej z młodym pacjentem, często niechętnie nastawionym do wizyty u lekarza. Taki kontakt może być powodowany przez rożne stany, które wymagają leczenia, jak np: opóźnienia rozwojowe, choroby somatyczne, depresja u dziecka, lęki, nerwica, tiki, schizofrenia, natręctwa, anoreksja, ADHD, zespół Aspergera, autyzm, szeroko rozumiane zaburzenia emocjonalne i wiele innych zaburzeń, którymi zajmuje się psychiatra dziecięcy. Jako psychiatra dziecięcy i młodzieżowy zajmuję się kompleksową diagnozą i terapią dzieci z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, problemami wychowawczymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.
  Wnikliwa diagnoza, to podstawa mojego działania. Ustalanie rozpoznania stawianego dzieciom i młodzieży wymaga szczególnej ostrożności, gdyż może – w przypadku pomyłki – skutkować poważnymi następstwami rozwojowymi, etykietyzacją i stygmatyzacją. Wykluczenie istnienia zaburzenia psychicznego jest częstym przypadkiem w mojej praktyce. Pierwsza wizyta psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez badanie psychiatryczne. W zależności od zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej, powodu zgłoszenia się na wizytę i wieku dziecka psychiatra dziecięcy zadecyduje o przebiegu tego spotkania. Przeprowadzi badanie psychiatryczne dziecka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami lub uzupełni wywiad od rodziców. Koniczne jest zabranie ze sobą kserokopii posiadanych wyników badań krwi i moczu (jeśli były wykonane w ostatnich miesiącach) oraz kserokopie dokumentów związanych z dotychczasowym leczeniem dziecka (badania EKG, EEG i inne). Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. dwóch – trzech, ale niekiedy sytuacja może wymagać większej liczby spotkań). Proces ten trwa krócej, jeśli dziecko wcześniej zgłosiło się do psychologa np. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie sporządzona została aktualna opinia psychologiczna.
  Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wynikiem bezpośredniej współpracy psychiatry dziecięcego z psychologiem z doświadczeniem w terapii zaburzeń psychicznych. W trakcie postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

  Leczenie dorosłych

  Jako psychiatra zajmuję się prowadzeniem konsultacji psychiatrycznych, diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Konsultacja psychiatryczna jest zalecana, kiedy mamy wątpliwości co do stanu psychicznego swojego lub bliskich nam osób. Jeśli zauważamy u siebie lub kogoś z najbliższych wyraźną, i trudną do wytłumaczenia zmianę stanu psychicznego lub zachowania, smutek, przygnębienie, utratę lub zmianę zainteresowań, problemy ze snem, utrzymujący się lęk lub niepokój. Jeśli my lub ktoś z naszych bliskich stał się nieoczekiwanie nieufny, podejrzliwy, zamyślony, nieobecny, ma problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków, zaczął zdradzać dziwaczne zainteresowania lub zmienił upodobania, to wizyta u psychiatry może być konieczna. Konsultacja psychiatryczna prowadzona jest przez lekarza specjalistę psychiatrę.
  Celem konsultacji u lekarza psychiatry jest postawienie diagnozy psychiatrycznej oraz ocena wskazań do wprowadzenia leczenia farmakologicznego lub/i psychoterapii, ustalenie planu leczenia, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości Pacjentki/Pacjenta oraz w przypadku zastosowania leczenia kontrola jego przebiegu i skuteczności.
  Czas trwania konsultacji lekarza psychiatry: pierwsza trwa około 60 minut. Kolejne zwykle około 30 minut.
  W miarę możliwości staram się, aby termin pierwszej wizyty nie był odległe. Częstotliwość wizyt zależy od etapu terapii i potrzeb pacjenta. Wyjątek stanowi etap wprowadzania nowego, bądź zmiany leku - kiedy to, kierując się odpowiedzialnością za pacjenta, chcę na bieżąco kontrolować efekty terapeutyczne i ew. objawy uboczne – wówczas kolejna wizyta odbywa się po 2 tygodniach.
  W razie uzasadnionej potrzeby wystawiam: zwolnienia lekarskie ZUS ZLA, zaświadczenia o stanie zdrowia, zdolności do pracy, potrzebne w przypadku urlopu dziekańskiego/zdrowotnego, wnioski rentowe do ZUS N9, orzekania stopnia niepełnosprawności, skierowania do szpitala. Zwolnienia lekarskie wystawiam wyłącznie w sytuacji gdy widzę ich terapeutyczne uzasadnienie. W gabinecie zajmuję się jako psychiatra łódź diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych takich, jak:

  - zaburzenia depresyjne (depresja, dystymia)
  - zaburzenia dwubiegunowe (CHAD)
  - zaburzenia psychotyczne (schizofrenia)
  - zaburzenia lękowe (nerwice)
  - zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), adaptacyjne
  - zaburzenia snu (bezsenność)
  - zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  - ADHD u dorosłych
  Współpracuję z psychologami o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu klinicznym

  Gabinet zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku i hałasu.

  Gabinet psychiatryczny
  Gabinet psychiatryczny Aleksandrów Łódzki

  Kontakt  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Adrian Kostulski

  ul. Bratka 7, 95-070 Rąbień

  Umawianie wizyt telefonicznie (od poniedziałku do piątku) po godz. 14.00; tel.:  606 106 706 lub poprzez kalendarz ZnanyLekarz.pl
  Adrian Kostulski - ZnanyLekarz.pl